Vaarallisten aineiden ennakkoilmoitus

Vaarallisten aineiden ennakkoilmoitus

Uudenkaupungin Satamassa ei säilytetä vaarallisia aineita vaan ne jatkavat matkaansa vuorokauden sisällä. Tästä poikkeavasta käytännöstä on keskusteltava Uudenkaupungin Satama Oy:n kanssa hyvissä ajoin.

Laivaajan tai lastinantajan on ennen vaarallisen aineen satama-alueelle toimittamista annettava tiedot vaarallisesta aineesta hyvissä ajoin ja mahdollisuuksien mukaan vähintään 24 tuntia ennen satamaan tuloa satamanpitäjälle ja toiminnanharjoittajalle.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050251

Vaarallisten aineiden ennakkoilmoituslomake